అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం...పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం...పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం...

అదిగో అదిగో అల్లదిగో 
ఆ నీలినీలి ఆశల ఆకాశంలో
రెపరెపలాడుతూ 
ఎగురుతోంది ఎగురుతోంది  
నా ముత్యాల మురిపాల 
ముచ్చటైన మువ్వన్నెలజెండా
ఏడురంగుల ఇంద్రధనస్సులా...
కోటిప్రభల సూర్యబింబంలా.....

ఏమన్నది ? ఏమన్నది? నా మువ్వన్నెలజెండా ? 
నీతిగా...నిజాయితీగా...నిప్పులా....బ్రతకమన్నది
నిర్భయంగా...స్వేచ్ఛగా తలఎత్తుకు తిరగమన్నది

ఏమన్నది? ఏమన్నది ?నా మువ్వన్నెల జెండా?
ఎందరో నిస్వార్థపరుల, మహానుభావుల 
మహాత్ముల, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల,
జాతినేతల, జైలుజీవితాల, రక్తతర్పణాలకు
ప్రతిఫలమే...మన అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యమన్నది

ఏమన్నది? ఏమన్నది? నా అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం ?
మన మహనీయులు మహర్షులందించిన నాలుగు 
వేదాలే ధర్మాన్ని నాలుగుపాదాలపై నడిపిస్తాయన్నది
ఎండిపోయిన పంటపొలాలను సస్యశ్యామలం చేసే
గంగాయమున బ్రహ్మపుత్రలే మనకు జీవనదులన్నది

ఏమన్నది? ఏమన్నది ?నా అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం ?
సర్వమతాలకు, సకలకులాలకు, జాతులకు
వర్ణాలకు వర్గాలకు సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు
నా భారతావని🌹 నిలయమన్నది ఒక ఆలయమన్నది
భిన్నత్వంలో ఏకత్వమే..భరతజాతి నినాదమన్నది

ఏమన్నది ? ఏమన్నది ?నా అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం ?
ప్రజాస్వామ్యమే... మనకు ఆరవప్రాణమన్నది
అదే మన భరతమాతకు... స్వర్ణాభరణమన్నది
అంబేద్కర్ రాజ్యాంగమే మనకు రక్షణ కవచమన్నది

ఏమన్నది ? ఏమన్నది ?నా అర్థరాత్రి స్వాతంత్ర్యం ? ?
అహింసావాది గాంధీజీ ప్రథమ ప్రధాని చాచా నెహ్రూజీ 
సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్రబోస్ భగత్ సింగ్ 
అల్లూరి సీతా రామరాజుల త్యాగాలే మనకు పునాదన్నది
శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ రాజీవ్ అటల్ బిహారీ వాజపేయి 
అబ్దుల్ కలాం జాతినేతల ఆశయాలే మనకు ఊపిరన్నది 


రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

0/Post a Comment/Comments