మాతృభాష పరిరక్షణ- పేరు అద్దంకి లక్ష్మి ముంబై

మాతృభాష పరిరక్షణ- పేరు అద్దంకి లక్ష్మి ముంబై

మాతృభాషా దినోత్సవం
అంశం మాతృభాష
పేరు అద్దంకి లక్ష్మీ
ఊరు ముంబై
ప్రక్రియ వచన కవిత

తేదీ 21_2_22
శీర్షిక మాతృభాష పరిరక్షణ  తెలుగు భాష గొప్పదనం తెలుసుకోరా తెలుగోడా
  పరుల భాష వెనక పడకు బ్రష్టు చేసే తెలుగు పదము
  అమ్మ భాష పలుకు నోట అమృతమే  ఒలుకు నటుల
  మధురమైన  మాతృభాష
  మనసుకెంతో హాయి నిచ్చు
 నన్నయ్య ఆదికవిగా మొదలైన
 నాణ్యమైన భాష ఇది
  ప్రబంధ కావ్యాలకు పట్టుకొమ్మ తెలుగు భాష
  ముత్యాలముగ్గు వలె మురిపించే అక్షర లిపి
   పోతన శ్రీనాధుడు పొందుపరిచే అందాలు
   గిడుగువారి వ్యవహారిక గొడుగు పట్టి కాపాడిన మధుర భాష
   తెలుగు వారి సంస్కృతిని వెలుగునిచ్చే భాష ఇది
   నవరసాల భావాలతో  నాట్యమాడించూ
  అచ్చ తెలుగు పదాలతో అందమైన నడకలతో అలతి అలతి సొంపులతో అలరించే     భావాలు
  భాషా ప్రయోగాలెన్నో సాహితీకారులు చక్కగా మలిచారు
  భావ ప్రసార సాధనము మనసుకు తోడ్పడు వికాసము
 ఎవరి మాతృభాషను వారు కాపాడుకోవాలి

 భావితరాలకు మనము అందించే గొప్ప వారసత్వ సంపద.
 మాతృభాష పరిరక్షణ ప్రతి పౌరుని కర్తవ్యము

 తెలుగు భాష విలువ తెలుసుకోరా
 తెలుగులో మాట్లాడి మసలుకోరా
 అన్యభాషలు వెంట పడకురా
 అమ్మ భాష మనకు కమ్మనైన విందురా

హామీ
 ఈ కవిత నా స్వంతం దేనికీ అనువాదం అనుకరణ కాదు

0/Post a Comment/Comments