మహాకవి ' డా.సినారె '(సినారె వర్ధంతి జూన్ 12) -గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు

మహాకవి ' డా.సినారె '(సినారె వర్ధంతి జూన్ 12) -గద్వాల సోమన్న ,ఎమ్మిగనూరు

మహాకవి  ' డా.సినారె '
(సినారె వర్ధంతి జూన్ 12)
----------------------------------------
పుట్టె సినారె నాడు
వారు గిట్టిరి నేడు
కవన వనమున  ఱేడు
           ఓ వెన్నెలమ్మ

తెచ్చె తెలుగుకు కీర్తి
ఇచ్చె కవులకు స్ఫూర్తి
ఇల ఆదర్శ మూర్తి
          ఓ వెన్నెలమ్మ

తీపి సినారె పాట
పరిమళించే తోట
తెలుగు పదముల మూట
              ఓ వెన్నెలమ్మ

తెలుగు వారికి ఘనత
క్రొత్త కవులకు భవిత
ఘనము సినారె చరిత
            ఓ వెన్నెలమ్మ

-గద్వాల సోమన్న ,
  ఎమ్మిగనూరు.

0/Post a Comment/Comments