శీర్షిక :విశ్వాంతర ఖ్యాతి అక్షరం@ఇమ్మడి రాంబాబు తొర్రూరు 9866660531

శీర్షిక :విశ్వాంతర ఖ్యాతి అక్షరం@ఇమ్మడి రాంబాబు తొర్రూరు 9866660531

 అక్షరమాలకు హారతి పడదాం

భాషకు మూలం అక్షరం పదాల బంధనం అక్షరాల మాల తోని వాణి శార్వానికి అక్షరాలతో నీరాజనం 
అక్షరాల కుసుమాల మాలకు నా మనసే హారతినిస్తున్న.
జీవిత ఉన్నతికి విజ్ఞాన బలం అక్షరం 
అమ్మ ఒడి బడిలోనే  
మాటల శిక్షణ.
పదాల తొలిగురువు అమ్మ 
పెదవే పలికే తొలిమాట..నాన్న 
 అ -ఆ లా సువర్ణ అక్షరాలను నేర్పించేది గురువులు గురుబ్రహ్మ లు.
మనసులోని భావాన్ని కథా రంగాన కవుల కలాల విన్యాసాలు..చేసేది అక్షరాలతోనే.. ఆ పదాలతోనే. ఉద్యమాల చైతన్య గీతికలకు అక్షరాలే వీచికలు.
సంగీత సాహిత్య పరిమళాలు వెదజల్లేది అక్షరం.
పాలకులకు పామరులకు వారధి పత్రికలు. 
వారికి అక్షరమే ఆయుధం
 ప్రతి సందర్భచిత సంఘటనలకు అదే క్రితం అంగీకారమే సంతకం సంతకానికి బీజాక్షరాల అక్షరానికి వందనం.
 అక్షరాల మాలకి భారతి కి సుగంధాల వందనాల హారతి
కలకాలం విశ్వాంతరాళాల లో శాశ్వతం అక్షరం  విశ్వాంతర ఖ్యాతి అక్షరానికి మనో నీరాజనం

 
రచన ఇమ్మడి రాంబాబు
ఊరు తొర్రూరు 
జిల్లా మహబూబాబాద్
తెలంగాణ సామాజిక రచయితల సంఘం,జిల్లాఅధ్యక్షులు
9866660531🙏

0/Post a Comment/Comments