ముత్యాల హారాల బిడ్డ. (ముత్యాల హారాల ప్రక్రియ గేయం). సహస్ర ముత్యాల అవార్డు గ్రహీత గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్.9491387977.

ముత్యాల హారాల బిడ్డ. (ముత్యాల హారాల ప్రక్రియ గేయం). సహస్ర ముత్యాల అవార్డు గ్రహీత గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్.9491387977.

ముత్యాల హారాల బిడ్డ !
----------&&&&&------------
ముత్యాల హారాలు మిన్న
కావుననే వ్రాస్తున్న
రాథోడ్ శ్రావణ్ అన్న
నేను మీకు తెలుపుతున్న !

మెరిసేటి సోనాపూర్
వీరు పుట్టినట్టి ఊరు
కలివిడిగాను ఉంటారు
ఊరికి తెచ్చిండ్రు పేరు !

ముత్యాల హారాల బిడ్డ
ఉట్నూరే ఆతని అడ్డ
అది ఓ సాహితీ ఉడ్డ
తను ఉద్దరించిన గడ్డ !

మీ ముత్యాల హారాలే
నాకు పేరు తెచ్చెనులే
అను నిజం నే మరువలే
మీ చెలిమిని విడువనులే !

మీరు ఇచ్చిన అవార్డు
నా ఖాతాకు రికార్డు
అని నే పెడతా బోర్డు
అది నాకు శుభం కార్డు !

మీ పుస్తకం పండుగలు
మేటి ముత్యాల హారాలు
మేం చదివే సుస్వరాలు
అవి తెలుగువారి వరాలు !

మీరు ముత్యాల హారాల
వేశారు సంకలనాల
పొందినారు అవార్డుల
సన్మానాల రికార్డుల  !

పుస్తకాల సమీక్షలు
వ్రాసిన కవి ఈశ్వరులు
మీరే మా కవి మిత్రులు
సరే అల్లండి హారాలు. !

బంజారా జాతి బత్యం
గిరిజన సాహిత్య ముత్యం
మీరే వారికి అగత్యం
నేనిక చెబుతున్న సత్యం. !

కైతికాలను వ్రాసారు
పత్రికలలో వేసారు
మంచి మాటకారి మీరు
రచనలెన్నో చేసినారు. !

కవిత్వంలో వీరు ధిట్ట
విప్పేరిక కవితల చిట్ట
నవ్వులాపుకోదు పొట్ట
తనది ఉపాయాల పుట్ట !

సాహితీ సేవ సర్దారు
ఎన్నో పట్టాలు పొందారు
సాహిత్యంలో ఇక వీరు
చిరస్థాయిగా ఉంటారు  !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments