సినారె గొప్పతనం బెజుగాం శ్రీజ

సినారె గొప్పతనం బెజుగాం శ్రీజ

సినారె గొప్పతనం

సీసమాలిక
 
బుచ్చమ్మ,మల్ రెడ్డి పుణ్య గర్భమునందు
పుట్టె సినారెగపుడమినందు
హనుమాజిపేటలో నందరుమెచ్చగ
ఉత్సాహ మతనిలో నురకలేయ
సాహితీ రంగాన సాహిత్య గ్రంథాలు
పెక్కుకొలదివ్రాసి పేరుగాంచె
తెలగాణబిడ్డగ తెలుగుభాషకొరకు
మక్కువజూపించె మంచినెంచి
జ్ఞానపీఠ అవార్డు జగమంత వ్యాపించ
ధీరుడై వెలుగొందె దేశమంత

ఆటవెలది
యాసనందునున్న భాషనుప్రేమించి
ప్రజలహితముకోరి పాటుబడెను
తెలుగుసంస్కృతినెడ తేజరిల్లెడివిధము
నింపినాడు మనలొ నేర్పుతోడ

పేరు:బెజుగాం శ్రీజ
గ్రామం: గుర్రాలగొంది, జిల్లా:సిద్దిపేట

0/Post a Comment/Comments