గాలి వీచింది,చల్లగా..!(కవిత) --ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్ - విన్నర్

గాలి వీచింది,చల్లగా..!(కవిత) --ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్ - విన్నర్

గాలి వీచింది,చల్లగా..!(కవిత)

గాలి వీచింది
 చెట్టు కింద చల్లగా..,
పువ్వు పూసింది, 
మెలమెల్లగా..!
కోయిల కూసింది,తీయని
 రాగంతో..!
మది బాధనంతా మర్చింది,
చక్కని ప్రకృతి 
పారవశ్యంతో..!!
మధురమైన గానంతో, తుమ్మెదల కోలాహలం,
సీతా కోక చిలుకల 
విహరింపుల ఆనంద
మయ జీవితం..!!
ఆ వైపున..
తెల్లని కొంగలు..
గుంపులు గుంపులు..!
ఆ చిలుకా గోరింకల సయ్యాటలు..!
చెట్టు చుట్టూ.. 
పచ్చని పొలాలు..!
పొలాల చుట్టూ..
గడ్డి మేస్తున్న 
గొఱ్ఱెల మంద..!
ఆ దూర దూరాన ఎత్తయిన
 కొండలు, అడవులు...!
ఆ కుందేళ్ళ పరుగులు..!
ఆ నెమళ్ళ ఉరుకులు..!
చెట్టు కింద ప్రకృతి ఇంత 
అందంగా దర్శన మిస్తుందని
ఊహించలేకున్నాను...!
చూస్తూ అలా నిలబడిపోయాను..నేను.

✍🏻విన్నర్.
ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్,
కొల్లాపూర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా,తెలంగాణ.

0/Post a Comment/Comments