శిలాక్షరం _కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ), ఖమ్మం.

శిలాక్షరం _కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ), ఖమ్మం.

 


శిలాక్షరం 

_కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ)ఖమ్మం


సృష్టిలో తీయని హితుడా
మధుర జ్ఞాపకాల సన్నిహితుడా
ఆపదలో ఆదుకునే స్నేహితుడా!
ప్రపంచమంతా ఎదిరించినా
చివరిదాకా నీడలా  తోడులా
ఆప్యాయత అనురాగాల కలబోతగా
ఆత్మీయ అనుబంధాల చేయూత స్నేహం!
రక్త బంధం మించిన  బంధంగా
కలిమి లేములను చూడనిదిగా
కులమత భేదం లేనిదిగా
బంధుత్వం కన్న బలమైనది  స్నేహం!
అమ్మ ఆలన  నాన్న పాలన
ప్రేమ కలగలిపిన మాధుర్యం
అన్నీ ఉన్నప్పుడే కాదు
ఏమి లేనప్పుడు కూడా
తోడుగా ఉండేదే స్నేహం!
నిష్కల్మషమైన మనసా
నిస్వార్థంగా చిగురించే బంధమా
కయ్యం ఎరగని నెయ్యమా
సన్మార్గంలో నడిపించే స్నేహమా
నీ బంధం నాకు శిలాక్షరం...!

(స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా)

0/Post a Comment/Comments