గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.తేది.12-8-21. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం సెల్ నెంబర్ 9491387977.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.తేది.12-8-21. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి కల్వకుర్తి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రం సెల్ నెంబర్ 9491387977.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.
తేది .12-8-21.ముత్యాల హారాలు

341) తప్పులు సవరిస్తుంటడు
        ఒప్పులు వివరిస్తుంటడు
        ఆయన మనకు హితుడు
        స్వయాన మన స్నేహితుడు !

342) మన క్షేమం ఆశిస్తాడు
       సైయంటు వెంట వస్తడు
        ఉదాహరణలు ఇస్తుంటడు
       మన పనుల సరిచేస్తాడు !

343) నిజాలను గ్రహించు
       తప్పొప్పుల సహించు
       అందరిని ప్రేమించు
       మన వారని భావించు !

344) మంచి దారిలో నడు
        మంచి గీతమును పాడు
        అంతా వస్తారు తోడు
        వింటారులే నీ గూడు !

345) నాగ పంచమి పండుగ
         చేయి నువ్వు నిండుగ
         అంతా వస్తారు అండగ
         కలసి చేస్తారు పండుగ !

346) పంచమి అంటే ఐదు
         తెలుసుకో నీవు సాదు
          నీవు చెడు చేయరాదు
          అప్రదిష్ట మోయరాదు !

347) కారులో షికారు చేయి
         సరిగా డ్రైవ్ చేయి
          హుషారుగా ఉండవోయి
           ఓమా బాటసారి   !

348) మంచి ముహూర్తం చూడు
         శుభకార్యం చేయి నేడు
          నేను నీకే గా తోడు
          తీస్తాను నేనిక దౌడు !

349) కొంగు బంగారమే
        చూస్తే సింగారమే
         అంగరంగ వైభవమే
         అరవకు నీవు మే మే !

350) ఉంది బంగారం కొట్టు
         హస్తవాసి చూపెట్టు
          చంద్రహారం పట్టు
          నీ జేబుల్లోకి నెట్టు !

351) వింటే భారతం విను
        తింటే గారెలు తిను
        నేనిక సై సై అను
         కొడుకునే నీవిక కను !

352) దేవుడు చల్లని వాడు
       అందరిని కరుణిస్తాడు
        ఆపదల తొలగిస్తాడు
      సంపదల అందిస్తాడు !

353) ఎవరిని ఏమి అనకు
         చెడు మాటలను వినకు
         బూతు చిత్రాలను చూడకు
          గీతపటముంది గోడకు !

354) రాము రహీమ్ ఒక్కరే
         మన చేతికి చిక్కరే
         మనకు వారు దక్కరే
         దక్కితే  ఇక మొక్కరే  !

355) ఎర్ర చొక్కా వేసుకో
        ఈ తైలం పూసుకో
         ఆ పూలను అందుకో
         నీ మౌనం ఎందుకో !

356) పాపకు ఆకలేసింది
         అందుకే ఏడుస్తుంది
         అన్నంకై చూస్తుంది
         పెట్టు అన్నం మస్తుంది !

357) ఎగురుతుంది విమానం
         చేయకురా అవమానం
         చేయి నీవు సన్మానం
         వేయకు ఊహాగానం !

358) చార్మినార్ ఎక్కు
        ఎక్కుటేనీలక్కు
      పక్కమైసమ్మకు మొక్కు
      తొలగిపోవు నీ చిక్కు !

359) గడ్డం పెంచావు దేనికి
         అరువు ఇవ్వకు వానికి
          ఈ బోనం ఎవరికి  ?
           సాహసం చేయి చివరికి !

360) దుస్తుల శుభ్రంగా ఉతుకు
         వస్త్రంపై ఉన్నది మెతుకు
         గంజి నీవు ఇక  గతుకు
          ఇదే కదా  నీ బతుకు !

361) రాముని వెంటే సీత
         ఆ సీత మా అజ్ఞాత
          పరమ పావని సీత  
          ఇల మా కులదేవత !

362) ఆమెను మేం నమ్ముకున్నం
         అందుకే గమ్ముగున్నం
         నిత్యం  ధ్యానిస్తున్నం
         మేం పూజను చేస్తున్నం !

363) మాటలు కోటలెక్కు
        చేస్టలు పీటకు చిక్కు
        ఏమిటో మరి నీ లక్కు
        ప్రేమించెనిన్ను సిక్కు !

364) ఆమె సిగమూగుతుంది
         డప్పు భలే మోగుతుంది
          ముందు జనం సాగుతుంది
          అందు అలజడి అవుతుంది 

365) టిఫిన్ నిజానంగా తిను
          ముందున్న స్వీట్లు కను
          చెప్తే ముచ్చట్లను విను
          ఇచ్చ లేకుంటే  మాను !

366) జనం రద్దీగా ఉంది
         గుంపులో నేను బంది
         ముందుకు వెళ్లాలని ఉంది
           కాని వీలుకాక ఉంది !

367) మంచి ఆలోచన చేయి
         పాలాభిషేకం చేయి
         అందరిని పిలువోయి
          నీకే  అది మంచిదోయి !

 368)మా తెలంగాణ ప్రాంతం
         సశ్యశ్యామల ప్రాంతం
         విన్నావా ఈ ఉదంతం
         నా ప్రియమైన కాంతం    !

369)ఎటుచూసిన పచ్చదనం
         నానేలతల్లి వదనం
         ఓవైపు ప్రమదవనం
        మాది శ్రమజీవనం !

370) అల్లరి మూకల చెరకు
         తుంటరిగా నువు మారకు
         ఒంటరి గాకు చివరకు
         కలసి ఉండు కడవరకు !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments