75ఏళ్ళ భారతం (వ్యాస సంకలనం) కొరకు పేరు నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం

75ఏళ్ళ భారతం (వ్యాస సంకలనం) కొరకు పేరు నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం

 గమనిక: రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారి వ్యాసాలు మాత్రమే పరిశీలనకు అనుమతి.


ఫారం తెలుగులోనే నింపండి (ఒకసారి సబ్మిట్ చేసాక ఫారం మళ్ళీ ఓపెన్ కాదు. కావున జాగ్రత్తగా నింపి సబ్మిట్ చేయగలరు.) నమోదుకు చివరి తేదీ:10-08-2021 రా.08:00వరకు ---  ప్రవాహిని - అంతర్జాల సాహిత్య పత్రిక


form link:

https://forms.gle/2bXeY1AqcRDmscCS7


website:

https://www.pravahini.in/

_____________________

0/Post a Comment/Comments