ఒద్దురా వొద్దురా ! వెలిగితేనెే ముద్దురా!! --పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

ఒద్దురా వొద్దురా ! వెలిగితేనెే ముద్దురా!! --పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

ఒద్దురా వొద్దురా !
వెలిగితేనెే ముద్దురా!!

ఒద్దురా వొద్దురా !
ఒడ్డు చేరని నావ బ్రతుకు
గడ్డితినే గాడిద బ్రతుకు 

ఒద్దురా వొద్దురా !
బావిలో కప్ప బ్రతుకు 
యెడారిలో ఒంటె బ్రతుకు 

ఒద్దురా వొద్దురా !
పంజరంలో పక్షి బ్రతుకు 
కలుగులో కప్ప బ్రతుకు 

ఒద్దురా వొద్దురా !
పరిగెత్తలేని గుడ్డి గుర్రం బ్రతుకు
నట్టేట ముంచే మట్టేనుగు బ్రతుకు

ఒద్దురా వొద్దురా !
వీధిలో కుక్క బ్రతుకు 
ఆకలితీరని అనాధ బ్రతుకు 

ఒద్దురా వద్దురా! ఆ చెత్త బ్రతుకు 
బ్రతికితే బ్రతకరా ఓ కొత్త బ్రతుకు 

బ్రతికితే నిప్పులా బ్రతకాలిరా !
ఆ నలుగురికైనా నీడ నివ్వాలిరా!

బ్రతికితే అడవిలో 
పులిలా బ్రతకాలిరా !
రారాజులా అస్తమించాలిరా!

బ్రతికితే మంచిగా బ్రతకాలిరా !
మహాత్ముడిలా మరణించాలిరా!

జన్మకు సార్ధకతలేని 
ఈ బ్రతుకులెందుకురా ?
వెలిగించినా వెలుగునివ్వని 
ఆ నూనెలేని దీపాలెందుకురా?

మరి మీ పుట్టుకకు 
అర్థం పరమార్థమేమిటో
తెలుసుకొని బ్రతకాలి! అసలు 
లోపమెక్కడుందో తక్షణమే వెతకాలి!

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్... 9110784502

0/Post a Comment/Comments