వచ్చేసింది టీకా - పిసికేస్తాం నీ పీక... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

వచ్చేసింది టీకా - పిసికేస్తాం నీ పీక... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

వచ్చేసింది టీకా - పిసికేస్తాం నీ పీక...

కనికరమేలేని
కంటికే కనిపించని
ఓసీ కరోనా రాక్షసీ !
ఎక్కడ పుట్టావో ఏమో?
ఎలా పుట్టావో ఏమో ?
ఏమి తింటావో ఏమో?
మనుషుల ప్రాణాలను
మాత్రం మింగేస్తున్నావ్
మానవత్వం లేనిదానవు
మనిషికి పుట్టిన దానివి కాదు
ఏ జంతువుకో జన్మించి వుంటావ్
కారణం నీకన్నీ మృగలక్షణాలే

నీవు ఏ విమానం ఎక్కక్కర్లేదు
ఏ పాస్ పోర్టు నీకక్కర్లేదు
అన్ని దేశాల సరిహద్దులను
ఎదేచ్చగా క్షణాల్లో దాటేస్తున్నావ్
వెయ్యి అణుబాంబులు వేసినా
నాశనం కానంటున్నావ్
నాకు చావేలేదంటున్నావ్
విశ్వమంతా విస్తరిస్తున్నావ్
విచ్చలవిడిగా విహరిస్తున్నావ్
వీరవిహారం చేస్తున్నావ్
విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నావ్
ఓసీ కరోనా రాక్షసి !
ఎందుకే మామీద నీకింత కసి?

రెప్పపాటులో మరఫిరంగులతో
యుద్దవిమానాలతో సబ్ మెరైన్లతో
బాంబుల వర్షం కురిపించి‌
ఉగ్రవాద శిబిరాలను
పేల్చి కూల్చి శత్రుసైన్యాలను
చీల్చి చండాడి మట్టుపెట్టే
అత్యంత శక్తివంతమైన
అగ్రరాజ్యాలను సైతం అల్లాడిస్తున్నావ్
అన్నిదేశాల్లో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నావ్
ఓసీ కరోనా రాక్షసి ! నీకెంతటి ధైర్యమే !
మానవులమని మా చెంత మందులేదనేకదా
వచ్చేసిందే టీకా...త్వరలో పిసికేస్తాం నీ పీక...

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502 
 

0/Post a Comment/Comments