హృదయ కాలేయం డా. రామక కృష్ణమూర్తి, బోయినపల్లి, మేడ్చల్.

హృదయ కాలేయం డా. రామక కృష్ణమూర్తి, బోయినపల్లి, మేడ్చల్.

హృదయ కాలేయం

డా.రామక కృష్ణమూర్తి
బోయినపల్లి,మేడ్చల్.


పిడికెడంత హృదయానికి 
సంవేదనలు ఎన్నని?
మనసు మురిసినా,
బాధతో ముక్కలైనా,
బరువెక్కి భారమవుతూనే ఉంటుంది.
స్పందనలతో తల్లడిల్లి,
సంతోషాలతో ఉబ్బితబ్బిబ్బై,
నిరంతర సజీవ రాగాలు
పలుకుతూనే ఉంటుంది.
పరిమళాలు వెదజల్లుతూనే ఉంటుంది.
ఇష్టం కాని బందీ కావడం నచ్చని స్వేచ్ఛా సముద్రమది.
ఉవ్వెత్తున అలలు ఎగిసినా,
ప్రశాంతంగా సాగిపోయినా,
స్థితప్రజ్ఞత గల జీవమది.
అణచివేసినా,అడ్డంకులు కల్పించినా,
అలుపెరుగని స్పందనల అమృమది.
హృదయ కాలేయం స్వేచ్ఛనే కాంక్షిస్తుంది.


0/Post a Comment/Comments