కాలం విలువ తెలుసుకో --రచన:పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు

కాలం విలువ తెలుసుకో --రచన:పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు

కాలం విలువ తెలుసుకో

కాలం చాలా విలువైనది
గడిచిన కాలం తీసుకు రాలేనిది
కాలం విలువ తెలుడుకోవలసినది
తెలుసుకొని బతుకు గడపవలసింది

క్షణ కాలం విలువ పరుగు పందెం లో 
తృటిలో పతకం పోయిన వారిని అడిగి తెలుసుకో
సకాలం లో బస్ ని మిస్ అయ్యి 
ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారిని అడిగి తెలుసుకో
సకాలం లో పరీక్ష కు హాజరు కాక 
విద్యా సంవత్సరాన్ని 
కోల్పోయిన వారిని అడిగి తెలుసుకో
సకాలంలో వైద్యం అందించక 
ప్రాణం కోల్పోయిన వారి 
కుటుంబ సభ్యులను అడిగి తెలుసుకో

సకాలంలో వర్షాలు కురియకపోతే 
పంటలు పండకపోయిన భాద 
రైతన్నలు అడిగి తెలుసుకో
సమయానికి ఉద్యోగం రాక 
నిరుద్యోగులుగా ఉన్నవారిని అడిగి తెలుసుకో
ఉన్న వయసు లో సాధించడానికి 
నిర్లక్ష్యం చేసి వయసు దాటిపోయి 
భాద పడుతున్న బాధితులను అడిగి తెలుసుకో

తెలుసుకో కాలం విలువ తెలుసుకో
తెలుసుకో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో
కాలాన్ని సద్వినియోగం చేరుకోవడం తెలుసుకో
కాలం తో పోటి పడి విజయ తీరాలకు చేరుకో

రచన:పసుమర్తి నాగేశ్వరరావు
          టీచర్ సాలూరు
           విజయనగరం జిల్లా
            9441530829


0/Post a Comment/Comments