మణిపూసలు --వల్లంభట్ల వనజ

మణిపూసలు --వల్లంభట్ల వనజమణిపూసలు
***********

జనులంతా జతకట్టి
అవినీతిని అరికట్టి
అభివృద్ధి పథములో
నడవాలి నడుంకట్టి
               
అభాగ్యుల నాదరించి
అభయహస్తమందించి
చిరు దీపం వెలిగించు
అశ్రయాన్ని కల్పించి

కులమతాలు కూలద్రోసి
కదలిరండి కలసిమెలసి
మానవత్వ పరిమళాల
సమైక్యతను కలబోసి

                ✍🏻వల్లంభట్ల వనజ
                         అదిలాబాద్

0/Post a Comment/Comments