"వీరసైనికుడు మానవుడు" --- ఆచార్య ఎం.రామనాథం నాయుడు

"వీరసైనికుడు మానవుడు" --- ఆచార్య ఎం.రామనాథం నాయుడు

వీరసైనికుడు మానవుడు 

కలియుగంలో మానవుని పయనం 
సుదూరమైంది సుదీర్ఘమైనది 
జగత్తులో అద్భుతాలు సృష్టించే 
గొప్పమేధావి ఆధునిక మానవుడు 
ఆశతోను ఉన్నతాశయంతోను 
బతుకుతున్న సాధారణ మానవుడు 
ఆదికాలం నుండి ఆధునికకాలం వరకు 
ఎన్నో ప్రకృతి వికోపాలకు గురై 
దివ్యౌషధాలతో ఎదిరించి 
నిలబడ్డ వీరసైనికుడు 
నాడు రణరంగంలో రక్తంచిందించి 
విజయంకోసం పోరాడే వీరసైనికుల్లా 
నేడు కరోనారక్కసి చిమ్మే 
విషపుగాలులకు బలికాకుండా 
కురుక్షేత్రంలో నారాయణాస్త్రానికి 
వీరులంతా అస్త్రసన్యాసం చేసినట్టు 
మనవారినంతా జాగరూకతతో 
నడుచుకోవాలని సూచించి 
వ్యూహంతో కరోనారక్కసిని ఎదిరిస్తే 
మానవుడు నిలకడగా బతుకుతాడు 


ఆచార్య ఎం.రామనాథం నాయుడు, మైసూరు
+91 8762357996

0/Post a Comment/Comments