ప్రక్రియ: సున్నితం రూపకర్త: శ్రీమతి నెల్లుట్ల సునీత గారు --చంద్రకళ దీకొండ

ప్రక్రియ: సున్నితం రూపకర్త: శ్రీమతి నెల్లుట్ల సునీత గారు --చంద్రకళ దీకొండ

ప్రక్రియ:సున్నితం
రూపకర్త:శ్రీమతి నెల్లుట్ల సునీత గారు
ఛందస్సుల సంకెళ్లు తెంచినాడు
వ్యావహారికభాషను వాడుకలోకి తెచ్చినాడు
సవరభాషకు లిపి సమకూర్చినాడు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
నండూరివారి ఎంకి పాట
చిలకమర్తివారి హాస్యపు మాట
గిడుగువారి వ్యావహారిక బాట
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
అమ్మపాలలా కమ్మనైన భాష
పొరుగురాజులు మెచ్చిన మెరుగుభాష
ఆశుకవిత్వాల అవధానాల మేటిభాష
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
శతకాలతో మకుటాయమానమైన భాష
విదుషీమణులు వన్నెలద్దిన భాష
కవనామృతాలు చిలకరించిన భాష
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
పరాయిభాషను అవసరమైనమేరకే వాడుకొందాం
మన మాతృభాషలో మాట్లాడుకొందాం
మన  ఉనికిని కాపాడుకొందాం
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు...!
****************************************
చంద్రకళ. దీకొండ,
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి
చరవాణి:9381361384

0/Post a Comment/Comments