శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా.... శ్రీకృష్ణలీలలు.. మణిపూసలు.... వడ్ల నర్సింహా చారి, వికారాబాద్.

శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా.... శ్రీకృష్ణలీలలు.. మణిపూసలు.... వడ్ల నర్సింహా చారి, వికారాబాద్.

🌟🌹శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా....శ్రీకృష్ణలీలలు.. మణిపూసలు....వడ్ల.నర్సింహా చారి,వికారాబాద్.🌹🌟
************************

ద్వాపర యుగమందున
దేవకీ గర్భమున
ఈ యిలన జన్మించెను
శ్రీ కృష్ణ రూపమున!!

మహా విష్ణువు అంశము
దివ్య మంగళ రూపము
వీక్షించినచాలు మనకు
సర్వ దు:ఖ నాశనము!!

రేపల్లెన ఆడి,పాడె
వెన్నదొంగ యితడెచూడె
గోవర్ధన మెత్తినట్టి
గోపాలా బాలుడితడె!!

కురుక్షేత్ర రణమందున
సవ్యసాచి సమ్ముఖమున
గీతను బోధించెను
శ్రీకృష్ణునీ రూపమున!!

చిన్ని కృష్ణు ముఖపద్మము
కోటి సూర్య సమన్వితము
మేఘఛాయ వర్ణముతో
మది దోచునట్టి రూపము!!

........✍️మణికర్ణిక🌹☘️
వడ్ల.నర్సింహా చారి,
వికారాబాద్
చరవాణి:8500296119 

0/Post a Comment/Comments