అందరూ బాగుండాలి..!(కవిత),ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్ విన్నర్

అందరూ బాగుండాలి..!(కవిత),ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్ విన్నర్

అందరూ బాగుండాలి..!(కవిత)

అందరూ బాగుండాలని
కోరుకుంటేనే..మనకు కూడ 
మంచి జరుగుతుంది..!

పైనున్న దేవుడు చూస్తుంటాడు..
ఎవరి బుద్ధి ఎలాంటిదో నన్న విషయాన్ని కనుగొంటాడు..!

తనకు మాత్రమే మంచి కావాలి,
పరులకు చేటు కావాలనే దుర్గుణం ను 
మనుష్యులు కాదు కదా దేవుడు సైతం ఒప్పుకోడు..!?
నిలువెల్లా స్వార్థం ఉండి, 
ఏమాత్రం సాయం చేయని తత్వాన్ని దేవుడు హర్షించడు..!

తోటి వారి మంచి కోరి, మసలు కొనేవారినకి మాత్రమే 
సుఖ శాంతులు ప్రసాదిస్తాడు..!
తను బాగుపడి,పొరుగువారు నాశనం కావాలనే వారికి 
దేవుడూ తగిన శాస్తి చూపిస్తాడు..!

అందరూ బాగుండాలి, 
అందులో నేనూ ఉండాలి నన్న స్పృహ ఉండాలి..!
అప్పుడే దేవుడు సంతోషిస్తాడు..! వరాలు కురిపిస్తాడు..!??

✍🏻విన్నర్.
ముహమ్మద్ ముస్తఖీమ్,
కొల్లాపూర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా, తెలంగాణ.

0/Post a Comment/Comments