సాహసమే ఊపిరైతే సమస్తం సాధ్యమే !... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

సాహసమే ఊపిరైతే సమస్తం సాధ్యమే !... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

సాహసమే ఊపిరైతే సమస్తం సాధ్యమే !

అన్నీ మహాఅద్భుతాలే...
అవి ఎవరూ చేయనంత కాలం !

అన్నీ వింతలు విశేషాలే...
అవి ఎవరూ కనిపెట్టనంత కాలం !

అన్నీ మహా ఘనవిజయాలే...
అవి ఎవరూ అందుకోనంత కాలం !

అన్నీ చిత్రవిచిత్రమైన విషయాలే...
అవి వెలుగులోనికి‌ రానంత కాలం !

అన్నీ అందరికీ అసాధ్యాలే...
అవి ఎవరూ సాధించనంత కాలం !

అన్నీ గొప్ప గొప్పపనులే...
అవి ఎవరూ ప్రారంభించనంత కాలం !

అన్నీ మహా సాహసకార్యాలే...
అవి ఎవరూ ప్రయత్నించనంత కాలం !

అన్నీ గొప్ప గొప్పఆలోచనలే...
అవి ఎవరూ ఆచరణలో పెట్టనంత కాలం !

ఒక్కసారి ఎదురులేని ఏకాగ్రతతో
గట్టినమ్మకంతో గట్టిపట్టుదలతో
సరైన శిక్షణతో దృఢమైన దీక్షతో కసితో
కృషితో తరగని తపనతో కష్టపడితే...

కాలమే కలిసివచ్చి జ్వలించే కోరిక ఫలిస్తే...
ఎన్ని రికార్డులు బ్రద్దలో ఎన్ని రివార్డులో...
ఎన్ని ప్రశంసలో ఎన్ని సన్మానాలు సత్కారాలో...
కలనైనా ఊహించని ఎన్ని అఖండమైన కీర్తిప్రతిష్టలో...

ఔను సాహసమే...ఊపిరైనవారికి సమస్తమూ సాధ్యమే !

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

 

0/Post a Comment/Comments