ఓ తెలుగు వాడా...! ---కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ)ఖమ్మం

ఓ తెలుగు వాడా...! ---కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ)ఖమ్మంఓ తెలుగు వాడా...!
---కొంపెల్లి రామయ్య (యామిని తేజశ్రీ)ఖమ్మం
చరవాణి:7032504646

అమ్మ భాష తెలుగు చెలిమ ఊరినట్లు
కమ్మనైన తెలుగు తేజరిల్లు
దేశభాషలందు తెలుగు వెలుగు
వేషము కన్న నీ భాష మిన్న!

పసిపాప నవ్వుల్లో  విరబూసిన భాష
పట్టు పరికిణీ లో నట్టింట తిరిగేటి అజంత భాష
తలకట్టు చుట్టు కొని మీసాలు మెలి వేసే పౌరుషాల భాష
కవి గాయకుల్లో మయూరమై నాట్య మాడిన హృదయ భాష...!

అమ్మ కంటే గొప్ప అవని యందు లేదు
అమ్మ భాష మించి ఆకాశము లేదు
పర భాష గొప్పయని పలుకుట మిటుకుట
మన భాష నేర్వని జన్మమేలా?

మాతృ భాష విస్మయం భాషా దారిద్య్రంబు
మాతృ భాష పట్టు ఇతర భాషలు నేర్పు
మాతృ భాష విద్య మనసు చురుకుగనుండు
కమ్మనైన  అమ్మ భాష కడుపు నిండు!

పరదేశీయులు వారి భాషలు నేర్వ
ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలు వారి భాషలు పలుక
మన  భాష మాట్లాడ మనకెందుకు సిగ్గు
తెలుగు వారందరూ అమ్మ భాష పలుక 
తెగువ చూపాలికా...! ఓ తెలుగు వాడా...!

(తెలుగు భాష దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో.....🌹🌹🌹)

0/Post a Comment/Comments