అక్కకాదు తులసిమొక్క...చిత కవిత... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి... అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అక్కకాదు తులసిమొక్క...చిత కవిత... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి... అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అక్కకాదు తులసిమొక్క

అది ఏ దేవివరమో 
ఏ జన్మ పుణ్యఫలమో 
ఓ చల్లనితల్లి గర్భాన
అక్కాతమ్ముళ్ళుగా
జన్మించడం 
ఎంతటి అదృష్టమో కదా
అక్కా తమ్ముళ్ల అన్నా చెల్లెళ్ల
ఆత్మీయతలు...అనుబంధాలు 
అపురూపం...అద్వితీయం 
ప్రేమానురాగాలు...పలకరింపులు
అనిర్వచనీయం...అనుభవైకవేద్యం 
అమ్మ ఆసుపత్రిలో డాక్టరాయె
కరోనా డ్యూటీ కరోనా డ్యూటీ అంటూ 
కంటికి కనపడదాయె ఇంటికి రాదాయె 
పండగ పూట కూడా శెలవు పెట్టదాయె
అన్నీ తానై అక్కే అమ్మై తన తమ్ముడికి 
తలంటుస్నానం చేయిస్తోంది ఎంతో ప్రేమగా 
ఔను ఆమె "అక్కకాదు" ఆ ఇంటి "తులసిమొక్క"

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

0/Post a Comment/Comments