హల్లో! సీనియర్ సిటిజన్స్ --డా వి.డి.రాజగోపాల్

హల్లో! సీనియర్ సిటిజన్స్ --డా వి.డి.రాజగోపాల్

హల్లో! సీనియర్ సిటిజన్స్

కాలచక్రం తిరుగుతూ
నిన్నటి యవ్వన మాధుర్యనుండి
ముందుకు నడిపింపింది
మన యవ్వనం ఎక్కడకు పోలేదు
మన అబ్బాయిలకో అమ్మాయిలకో
వారి అబ్బాయిలకో అమ్మాయిలకో ఇచ్చింది
అందువల్ల ఏదో పోయిందనే బాధ వద్దు

శరీరం  పని చేసి పని చేసి అలసిపోయింది
కాస్త విరామం అవసరం
క్రమంగా  విరామ జీవితం గడపాలి

అజమాయిషీలు తగ్గించుకొని
ప్రకృతిని ఆస్వాదించడం మంచిది
మన పెరటిలో చెట్లను చూడండి
పండుటాకులను వదలించుకుంది
పరిమళం ఇచ్చే పూలను చూడండి
ఉదయం ఎంతో అందంగా ఉంటాయి
సాయంకాలానికి వాడి పోతాయి
అయినా విచారించవు
కొత్త పూలకు అవకాశం ఇస్తాయి

చివరి వరకూ ఇహపర బంధాలతో
ముడి పడక,
ఆధ్యాత్మిక చింతన,
సంగీత సాహిత్యాలపై అభిరుచితో గడుపుదాం

"తన కోపమె తన శత్రువు,
తన శాంతమె తనకు రక్ష, దయ చుట్టంబౌ
తన సంతోషమె స్వర్గము,
తన దుఃఖమె నరక మండ్రు తథ్యము సుమతి!"
అన్న సూత్రాలను ఆచరిద్దాం

స్నేహితులతో గడపడం
ఎంతో ప్రశాంతత ఇస్తుంది
కనీసం ఫోన్ లో తరచు హల్లో చెప్పండి,
మరీ ఏదోచేయాలని తపన ఎక్కువ ఉంటే
మీ జీవితం ఎలాగడిచింది
సింహావలోకనం చేసుకుంటూ
ఓ ఆటో బయగ్రఫీ రాయండి
మీ వారసులకు ఉపయోగపడుతుంది

కడుజాగ్రత్తగా శేష జీవితం గడుపుతూ,
సాగి పోదాం చీకు చింతా లేకుండ
సీనియర్ సిటిజన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు

డా వి.డి.రాజగోపాల్
9505690690


 

0/Post a Comment/Comments