దిక్కులేని భిక్షులు --మార్గం కృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్

దిక్కులేని భిక్షులు --మార్గం కృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్

- మార్గం కృష్ణ మూర్తి

శీర్షిక: దిక్కులేని భిక్షులు
ప్రక్రియ: మణిపూసలు

పరువుగల కుటుంబం
అన్యోన్య కుటుంబం
చిన్న మనస్పర్ధలొచ్చె
విడిపోయె కుటుంబం

                   ఆస్తులున్నాయని పోయె
                   అధికారముందని పోయె
                    నీవెంతని అహము తోటి
                    భర్త భార్యనిడిచి పోయె!

త్రాగుడుకు బానీసాయె
చెడు తిరుగుళ్ళుమొదలాయె
పరువు పదవి గాలిలో
ఆస్తులు ఆవిరై పోయె

                      అందముందని పోయే
                      వయసుఉందని పోయే
                      భార్య భర్తపై అహముతొ
                      పక్కోనితో పోయే

మోజులో వాడుకునే
లోగుట్టు తెలుసుకునే
ఉన్నదంతా ఊడ్చుకొని
కనుమరుగైపోయెనే

                       ఉభయులకూఅర్ధమాయె
                       కాలమంత గడిచిపోయె
                       కోర్టులచుట్టుతిరుగుతూ
                       దిక్కులేనిభిక్షులాయె
                                           
మార్గం కృష్ణమూర్తి
హైదరాబాద్

0/Post a Comment/Comments