నిజజీవిత నిత్యసత్యాలు...పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

నిజజీవిత నిత్యసత్యాలు...పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

నిజజీవిత నిత్యసత్యాలు

జ.....న్మ నిచ్చిన అమ్మానాన్నలే ప్రత్యక్ష దైవాలు

న.....వ్వు నలుగురిలో ఏడుపు ఏకాంతంలో

వా....ర్ధక్యం శాపం కాదు యవ్వనం శాశ్వతం కాదు

స.....హనంతో సమయస్పూర్తితో సాధించలేనిదేమీ లేదు

ము... దిరిపోయిన బెండకాయ కూరకు పనికిరాదు

ధ......నమేరా అన్నింటికి మూలం అంటోంది కాలం

ర......క్తపాతం లేకుండా ఏ యుద్ధము ముగియదు

హా.....ని చేస్తుందని తెలిసీ పులిని పూజించడం వెర్రితనమే

స......మయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నవాడే విశ్వవిజేత

ము....ఖాముఖి చర్చలే మనస్పర్థలకు మందులు

క.......క్షలు కార్పణ్యాలు వద్దు శాంతి సమాధానాలే ముద్దు

మ.....న మంచితనం మానవత్వమే మనకు ఆభరణాలు

నీ......లో నిత్యం వెలిగే ఆత్మే నీకళ్ళకు కనిపించని నీ దైవం

య....ముడెవరికి బంధువుకాదు అందరికీ బద్దశత్రువే

ము..ందర మృత్యువున్నా భయపడరు త్యాగమూర్తులు

రా......త్రింబవళ్ళు శ్రమించి స్వేదం చిందించి అందరి ఆకలితేర్చే అన్నదాతలే ధరణిలో నడిచే ధైవాలు

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

0/Post a Comment/Comments