నాడు నేడు - కుటుంబాలు --ఎన్. రాజేష్

నాడు నేడు - కుటుంబాలు --ఎన్. రాజేష్

నాడు నేడు - కుటుంబాలు 

అనుబంధాలకు పుట్టిల్లు
అనురాగాలకు విరిజల్లు
ఆప్యాయతలకు పుట్టిల్లు
ఆపదంటే ఆదుకునే మనస్తత్వాలు
నిరాడంబరతకు సాక్ష్యాలు!
కలిమిలోనైనా, లేమిలో నైనా..
చేదోడు వాదోడుగా
ఉండే హృదయాలు
అంతా..మనమంతా ఒక్కటే,
అనే..ఆనాటి మన కుటుంబాలు..!

కానీ, నేడు..
ఆడంబరాలు
అధికమయ్యాయి
అనుబంధాలు
బందీ అయ్యాయి
అనురాగాలు మసి బారాయి
ఆప్యాయతలు ఆవిరయ్యాయి...
ఎవరికి వారే యమునాతీరే అన్నట్లుగా
అయిన వాల్లనెవ్వరిని పట్టించుకోరు
ఆపదలో ఉన్నామన్నా పట్టించుకోరు
ఆదుకునే తత్వం లేని వారు
సంపదల వేటలో..
డాంబికాలమోజులో
ఉచ్చ నీచాలు మరుస్తున్నారు
ధనం వెనుక పరుగెడుతున్నారు..
మనమధ్య బంధాలు ఉన్నాయని మరిచిపోయారు!

నాటికి నేటికి ఎంతో తేడా..
ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది..
నేటికీ ఈ వేళ!!

--ఎన్.రాజేష్, ఎమ్మెస్సి
(కవి, జర్నలిస్ట్)
హైదరాబాద్.
ప్రక్రియ :- వచన కవిత 

0/Post a Comment/Comments