విలీన భాషలొద్దు -మాతృభాషే ముద్దు. --వి. కృష్ణవేణి

విలీన భాషలొద్దు -మాతృభాషే ముద్దు. --వి. కృష్ణవేణి


విలీన భాషలొద్దు -మాతృభాషే ముద్దు.

అమ్మ భాష అమ్మ ప్రేమవలే  ఎంతో కమ్మనైనది .
తేనెలోలుకు భాష మాతృభాష.

చక్కని భావజాలం కలదిగా..
చక్కని పదాల కూర్పుతో
చాకచక్యం  చాతుర్యంతో కూడిన భాష మాతృభాష.

అర్ద వంతంగా మనోభావాలను వ్యక్తమయ్యే భాష మాతృభాష.
వీనులవిందు గలభాష పసంథైనా భాష మన తెలుగు భాష.
సుందరమైన, సుమధుర భాష అమ్మ భాష 
మధురాతి మధురమైన భాష మన మాతృభాష.

 మన మాతృభాష తల్లి పాలవంటిదని 
పరభాష దాదిపాలవంటిదని
పరభాషలో భావాలను వ్యక్తీకరించలేమని
మాతృభాషలోనే స్పష్టత ఉంటుందని.
అన్యభాషా ప్రభావంతో మాతృభాషను దూరం చేసుకోకూడదుఅని..
పరభాషా వ్యామోహం వదిలి మాతృ భాష అయిన తెలుగు భాషను రక్షించుకోవాలి.
అని మాతృ భాషకొరకే అందరూ కృషి చేయాలనీ
తెలుగు భాషను ఇతర భాషలలోను, 
తెలుగు సంస్కృత భాషలలో విలీనం చేయరాదని పోరాటం చేద్దాం..

--వి. కృష్ణవేణి
వాడపాలెం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా
9030226222


ప్రక్రియ :వచనం 
 

0/Post a Comment/Comments