రామప్ప కళా నైపుణ్యం ---శ్రీమతి సత్య మొం డ్రేటి

రామప్ప కళా నైపుణ్యం ---శ్రీమతి సత్య మొం డ్రేటి


శిల్పకళా వైభవం

రామప్ప దేవాలయశిల్పము
కాకతీయ వైభవ  ప్రతీక
శిల్పి రామప్ప కళా నైపుణ్యం
రాగిణి నాగిని శిల్పశైలి
అజరామర శిల్ప సౌందర్యం

వంపులు తిరిగిన స్త్రీమూర్తి
శృంగార రసనాట్య భంగిమ
భరతముని నాట్య రచన
నటరాజ రామ కృష్ణుని కి
పేరిణి నాట్యానికి ప్రేరణ..

కాకతీయ రాజుల కళ లు
దేవాలయ శిల్ప సంపదకు
నిదర్శనాలుగా వెలుగొందు
తున్నట్టి రామప్పదేవాలయం
తెలుగు సంస్కృతి కినిలయం.


పానపట్ట శివుడు గుడికి
శిల్పకళకు ఆయువు ఐన
రామలింగేశ్వర శిల్పరూపం
సాక్షాత్తు శివుని ఆత్మలింగం
కొలువైన కైలాస నాధుడు

దర్శించిన వారి కొంగుపసిడి నిలయం. 
నందీశ్వరుడు డి
శిల్ప కళా చాతుర్యం శిల్పి ల నైపుణ్యం .
లేస్తున్న ట్లున్న నంది వందల ఏళ్ళకళా ప్రతిభ.


పేరు:శ్రీమతి సత్య మొం డ్రేటి
ఊరు హైదరాబాద్
చరవాణి 9 4 9 0 2 3 9 5 8 1

0/Post a Comment/Comments