చిత్ర కవిత- వ్యసనం ----కందూర్ చంద్రప్రకాష్ గుప్తా

చిత్ర కవిత- వ్యసనం ----కందూర్ చంద్రప్రకాష్ గుప్తా


బావుల్లో కప్పలు అదే ప్రపంచమను రీతిన
తమ ఇంట్లోనే ఒకరినొకరు పలుకరింపులకు
స్పందనలే లేని బధిరుల మేళమాయనునట్లు
ఇంటికి వచ్చిన బంధుమిత్రులను చూడకనే
పలుకరించె అంధత్వపు క్రీనీడలు పొంచియున్న
తాముతిను ఆహారమున ఔషధమున అమృతం
కనలేరు ఆత్మీయతలు పంచుకోలేరు తల్లిదండ్రుల
జూసి తనయులెల్లరు అదియే ప్రగతికి సోపానమని
తలచి అవసరానికి పలుకరింపులే కరువు కావగ
చేతుల కాలిన పిమ్మట ఆకులు పట్టుకున్న పద్ధతిన
తెలుసుకో ఇకనైనా మసులుకో ఓ మనిషిగా యని
లేదా నీవు తీసుకున్న గోతిలోనే పడుట ఖాయమని

--కందూర్ చంద్రప్రకాష్ గుప్తా
మియాపూర్ హైదరాబాద్
చరవాణి 8008572446

-
0/Post a Comment/Comments