నిరంతర తపన --సత్య

నిరంతర తపన --సత్య


నిరంతర తపన  --సత్య


మనం 👫🧑‍🤝‍🧑

మన జీవితం లో లేని 🤦🏻🤦🏻 వాటి కోసం

నిరంతరం తపిస్తూ ఉంటే  😵😩

ఉన్న వాటి ప్రయోజనాన్ని, 🤠

విలువల 💪💪 ను తెలుసుకో లేక

జీవిత కాలం బాధ పడాలి  ☹️

అందుకే.... ఉన్నంతలో తృప్తిని

పొందుతూ... ఆనందంగా 💃🕺

జీవితాన్ని గడపాలి  😍🤩


🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼

 

0/Post a Comment/Comments