గాన గంధర్వ సంగీత సామ్రాట్ బాలు ---కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి (బాలు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులతో కవిత)

గాన గంధర్వ సంగీత సామ్రాట్ బాలు ---కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి (బాలు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులతో కవిత)

శీర్షిక:- గాన గంధర్వ సంగీత సామ్రాట్ *బాలు*
కవి పేరు :- కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి 
ఊరు:- హైదరాబాదు,📱 9966016296 
తేదీ:- 25-09-2021

*-: కవిత :-*

సుప్రసిద్ధ గాయకుడైన మన *బాలు* 
వర్ధంతి సందర్భంగా అశ్రునయనాలతో 
సమర్పించు చిన్న కవితారూపపు నివాళి 

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊 

బాలూ! నీవెక్కడికీ పోలేదు! బాలూ! 
వందలాది బంధువులందు ఉన్నావు! 
వేలాదిమంది గళాలగూటిలో ఉన్నావు! 
లక్షలాది గుండెల్లో కొలువుదీరి ఉన్నావు! 
కోట్లాది అభిమానుల తలపుల్లో ఉన్నావు!
మా అందరి మస్తిష్కాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నావు! 

🎼🎸🎷🪕🪘🎺🎤🎻🥁🪗🎹

శ్రీపతి పండితారాధ్యులింట ఉదయించేవు! 
పండితులచే శ్రీకరముగ ఆరాధింపబడ్డావు! 
తెలుగువారికెంతో గర్వకారకుడవయ్యావు! 
భరతమాతకొక ముద్దు బిడ్డవై కీర్తి నొందేవు! 
దేశదేశాలందు అనునిత్యం ప్రకాశిస్తున్నావు! 
విశ్వవిఖ్యాతినొందిన గానగంధర్వుడవై నీవు! 

🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏 

ఇట్లు 
కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి, హైదరాబాదు 

0/Post a Comment/Comments