నడిసంద్రంలో నావ... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

నడిసంద్రంలో నావ... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

నడిసంద్రంలో నావ

కనులున్నాక "కలలు" తప్పవు
సముద్రమన్నాక"అలలు" తప్పవు

కాని ఆ అలల తాకిడికి
నీ కలలు విలవిలలాడినా
విధికి వినిపించేలా విలపించకు

కడలి ఎంతగా పొంగినా ఉప్పొంగినా
ఒక్క కన్నీటిచుక్కను సైతం
ఆ "కష్టాలకడలిలో" కలవనియ్యకు 

ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా
ఎంతటి అల్లకల్లోలం సృష్టించినా
అదరకు...బెదరకు...అలసిపోకు

ధైర్యసాహసాలతో దరిచేరు
ఆ దైవమే నీకు దారి చూపు

నావను "నడిపేది" నీవే కావొచ్చు కాని
"నడిపించేది" కనిపించని ఆదైవమేకదా

నావ తీరం చేరడం ఒక "తియ్యనివరమే"
సాహసంచేస్తే చేరవచ్చు"ఆసాగరతీరమే"

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్... 9110784502


 

0/Post a Comment/Comments