ఎవరివో ! నీవెవరివో !! -- రసస్రవంతి, కావ్యసుధ

ఎవరివో ! నీవెవరివో !! -- రసస్రవంతి, కావ్యసుధ

ఎవరివో  ! నీవెవరివో  !!
-- రసస్రవంతి, కావ్యసుధ

ఎవరివో చెలీ! నీవెవరో చెలీ !
తొలి వేకువ ఘడియలలో
కులుకు వెలుగురేఖవో !
లే -- అరుణ మయూఖవో !

నవ వసంత సీమలో
నడయాడే రాగినివో !
నాగస్వరం విని తలూచు
నవ్య దివ్య నాగినివో !

మధ్యందిన తపన బాపు
మర్రినీడ చలువవో !
పిపాసుల తృష్ణ బాపు
పీయూష మరందమువో !

నీలి జలద పంక్తి  కురియు
తొలకరి చిరుజల్లువో !
గలగలమని సాగిపోవు
నిర్మల సెలయేటివో  !

శక్తి శుద్ధ గర్భ జనిత--
మైన ఆణిముత్యమువో !
ఇంద్రధనువులోన నీవు
సాంద్ర సప్తవర్ణినివో !

శరత్కాల మేఘమాల
లోన చంద్రబింబమువో !
బెదురు హరిణి నేత్ర యుగళ -
మందు కదులు చంచలవో  !

హిమ కణముల చిలకరించు
చల్లని హేమంతమువో !
రమణీయాకృతిగ వెలయు
ప్రకృతి సీమంతినివో  !
ఎవరివో చెలీ !
             నీవెవరివో చెలీ ! !

"రసస్రవంతి" 7075505464
" కావ్యసుధ "9247313488
(విశ్రాంత, సీనియర్ జర్నలిస్టులు)
 హయత్ నగర్,హైదరాబాద్

0/Post a Comment/Comments