పల్లె తల్లి వంటిది -గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు,ఎమ్మిగనూరు

పల్లె తల్లి వంటిది -గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు,ఎమ్మిగనూరు

పల్లె తల్లి గొప్పది

పల్లె చూడ అందము
పసి పిల్లల చందము
కల్గించు పరవశము
పొంగిపొర్లు హృదయము

ఆత్మీయత  పెంచును
అనురాగం పంచును
అమ్మలాగ చూడును
ఆనందం విరియును

పల్లె మనసు శ్రేష్ఠము
పరిమళించే గంధము
పెనువేయును బంధము
ప్రేమలకూ మూలము

పల్లె తల్లి వంటిది
పల్లె మనసు గొప్పది
స్వార్ధగుణము లేనిది
సాయపడు స్నేహమది

-గద్వాల సోమన్న

0/Post a Comment/Comments