అణుబాంబు కన్న ఆత్మవిశ్వాసమే మిన్న ... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అణుబాంబు కన్న ఆత్మవిశ్వాసమే మిన్న ... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి...అత్తాపూర్ హైదరాబాద్

అణుబాంబు కన్న ఆత్మవిశ్వాసమే మిన్న

అది
సన్నగిల్లితే
బలహీనతే
బలమే జీవనం
బలహీనతే మరణం
ఆకాశం నుండి పిడుగు
పడినా చెలించని మీరు
కుక్క పిల్లల అరుపులకు
కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తారా?
మీలో అనంతమైనశక్తి దాగి ఉంది
ఏదైనా సాధించగలసత్తా మీలోఉంది

వెనుకటి ఋషులు మహర్షులు
మహాపురుషులే మీరు ఈ జన్మలే వేరు

ఆత్మవిశ్వాసంతో
ఆత్మదర్శనం విశ్వదర్శనం
ఆ పరమాత్మ దర్శనం సాధ్యమే
ఊహకందని ఉజ్వలభవిష్యత్తు మీసొంతం

నిరాశ పడకండి నిద్రమేల్కోండి
మేమేమీ చేయలేము అనకండి
మేమేదైనా సాధించగలమనండి
తరగని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి
మీలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని జాగృతం చేయండి

అణుబాంబులకన్నా అతి శక్తివంతమైన
ఆరకరగిలే అనంతమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో
సమసమాజానికి మీరు పునాదులు వేయవచ్చు
ఈభారతావని పునర్మించవచ్చు చరిత్రను సృష్టించవచ్చు

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్... 9110784502

 

0/Post a Comment/Comments