భారత దేశ ఆశాజ్యోతి - మార్గం కృష్ణమూర్తి

భారత దేశ ఆశాజ్యోతి - మార్గం కృష్ణమూర్తి

- మార్గం కృష్ణమూర్తి

భారత దేశ ఆశా జ్యోతి

(ప్రక్రియ: మణి పూసలు
రూపకర్త: శ్రీ వడిచర్ల సత్యం గారు)

01.
పేద తనమున పుట్టాడు
టీ అమ్మి జీవించాడు
దామోదర్ దాస్ మోడి
హీరాబెన్ లా తనయుడు

02.
కార్యదక్షత గలవాడు
గొప్పా త్యాగ శీలుడు
మానవతా వాదియు
అద్వితీయ దార్శనికుడు

03.
దేశభక్తిగల ధీరుడు
పోరాటాలా యోధుడు
ఆర్ ఎస్ ఎస్ కార్యకర్త
నిత్యా చైతన్య పరుడు

04. 
మహా జ్ఞానవంతుడు
అతి నిరాడంబరుడు
నిస్వార్ధ పరుడేకాదు
నిజాయీతీ పరుడు

05.
బహుభాషా కోవిదుడు
కవి రచయిత ,పండితుడు
విశ్వ జనుల ఆలంబన
గొప్ప ఉపాన్యాసకుడు

06.
గొప్ప సంస్కరణవాది
మహా వేదాంత వాది
నివురుగప్పిన నిప్పు
మంచి మానవతవాది 

07.
చేయును నిత్యం ధ్యానం
అమ్మంటె పంచ ప్రాణం
విదేశాల్లో ముఖ్యులకు
యిచ్చు గీత బహుమానం

08.
గుజరాత్ లో ముఖ్యమంత్రి
దేశ విదేశాన మైత్రి
మౌన మునిగా నేడు
భారతప్రధానమంత్రి

09.
తలాక్ ను రద్దుచేసాడు
కశ్మీరు కలిపేశాడు
ఆర్ధిక పరిస్థితులనూ
గాడిలోనా పెట్టాడు

10.
నల్లధనం అరికట్టను
అవినీతిని తగ్గించను
పెద్దనోట్ల రద్దుచేసి
కొత్తవి, ప్రవేషపెట్టెను

11.
పెంచె జగతిలో ఖ్యాతి
పెట్టె శత్రువుకు భీతి
దేశ జనుల రక్షకుడు
భారత ఆశా జ్యోతి

- మార్గం కృష్ణమూర్తి
హైదరాబాద్

0/Post a Comment/Comments