శీర్షిక శ్రీ వైద్యనాథ జ్యోతిర్లింగం 5- --- పేరు అద్దంకి లక్ష్మి ఊరు ముంబై

శీర్షిక శ్రీ వైద్యనాథ జ్యోతిర్లింగం 5- --- పేరు అద్దంకి లక్ష్మి ఊరు ముంబై

తేదీ 28 11 21ప్రక్రియ సున్నితం
రూపకర్త శ్రీమతి నెల్లుట్ల సునీత గారు

మహారాష్ట్ర పార్లీలో వైద్యనాథుడు
 పది తలలు అర్పించిన రావణుండు
రావణభక్తికి వైద్యంచేసిన శివుడు
చూడచక్కని తెలుగు సునీతంబు

జార్ఖండ్లో డియోదార్ ప్రదేశము
తాంత్రిక ఆరాధనలకు నిలయము
 అనారోగ్యాలు తొలగించు ఆలయము
చూడచక్కని తెలుగు సునీతంబు

అపర ధన్వంతరిగా పరమేశ్వరుడు
సాలిగ్రామ శిల వైద్య లింగేశ్వరుడు
రావణ అహంకారమర్దనఈశుడు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు

శీర్షిక శ్రీ నాగేశ్వర లింగం 6

పాండవులు కనుగొన్న జ్యోతిర్లింగము
నాగేశ్వర పుష్కరిణి స్థానము
నాగులు పడగవిప్పి ప్రార్థనచేయును
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు

దారకుడు దారుకల సంహరించినాడు
భక్త సుప్రియుడుని రక్షించినాడు
నాగరూపమై పూజలందుకొని నాడు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు

దారుకా వనంలో వెలసినాడు
కాంతి పుంజముగ వెలుగొందినాడు
నాగుల నామముతోప్రసిద్ధి చెందినాడు
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు

 పేరు అద్దంకి లక్ష్మి
  ఊరు ముంబై

0/Post a Comment/Comments