నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు... పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

ఓ  సాహితీపుత్రులారా !
ఓ నా ఆత్మీయ‌మిత్రులారా!
ఈ నూతన సంవత్సరంలో
ఆ దైవం తన కృపా కరుణా కటాక్షములు
మీ అందరిపై సమృద్దిగా కుమ్మరించును గాక !...

మీకు సకల మంగళకర
శుభకర శుభములు సిద్దించును గాక !..

మీ ఉజ్వలమైన
భవిష్యత్ ప్రజ్వలించును గాక !

ఆ దైవం నిత్యం మీకు తోడునీడగా
కొండంత అండగా వుండును గాక !...

మీ "కష్టాలను" కరిగించును గాక !
మీ "కన్నీళ్ళను" తొలిగించును గాక ! ...

మీ ముఖాలలో చిరునవ్వుల
దివ్వెలను వెలిగించును గాక ! ...

మీకు అంతులేని
సుఖసంతోషాలను కలిగించును గాక ! ...

మీ భయాలను
"బాధలను" బంధించును గాక ! ...
మీకు "ఆనంద నిధులను" అందించును గాక !...

ఆ దైవం మీ విఘ్నాలను తొలిగించి
మీకు "విజయాల విందును" అందించును గాక !

మీరు చేసే ప్రతిపనిని
మీరు వేసే ప్రతిఅడుగుని
మీరు తీసుకునే ప్రతినిర్ణయాన్ని దీవించును గాక‌ !
మీరు తలపెట్టిన ప్రతికార్యము సఫలమౌను గాక !

ఆయురారోగ్య సౌభాగ్యాలను
అష్టైశ్వర్యాలను సిరిసంపదలను
ప్రశాంతమైన జీవితాలను మీకు ప్రసాదించును గాక !...

ఈ నూతన సంవత్సరంలో...
ఇదే నా ఆశ... ఇదే నా ఆకాంక్ష...
జరిగిన సంవత్సరానికి "జనగణమణ" పాడుతూ...
వచ్చే సంవత్సరానికి "వందేమాతరం" ఆలపిస్తూ...
మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలందిస్తూ....

(అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో...)

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

 

0/Post a Comment/Comments