గణతంత్ర దినోత్సవం. బాల మిత్ర జనం కవి గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి . నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం . సెల్ నెంబర్ ..9491387977.

గణతంత్ర దినోత్సవం. బాల మిత్ర జనం కవి గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి . నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం . సెల్ నెంబర్ ..9491387977.

గణతంత్ర దినోత్సవం
------------------------------
భారత గణతంత్ర దినం వచ్చింది
భరతమాత పుత్ర గణం మెచ్చింది
ఐక్యతయే లోకమై ఈ పర్వదినం చేస్తారు
సఖ్యతతో ఏకమై సర్వ జనం చూస్తారు!

చెప్ర్పుతారు అందరికీ స్వాగతం
విప్పుతారు తొందరగా వారి మనోగతం
విన్న జనమంతా వెనువెంటనే కలిసొస్తారు
కన్నకలల విలువలను వినిపిస్తారు!

ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది ఇది
వ్రత ఉత్సవం చేయకుండా ఉండదు మది
గణతంత్ర సంబరాలకు లేదుగా పరిధి
స్వతంత్రించి చేయడమే మనందరి విధి!

రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన దినం
ప్రాథమిక హక్కుల పరిచయం చేసిన పర్వదినం
ఆరు హక్కులను అందించిన అమరదినం
భరత జనులు మరువలేని స్మరణ దినం!

బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ1935 చట్టం అయింది రద్దు
భారత1950 రాజ్యాంగ చట్టం కావడం ముద్దు
భారత తొలి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర  ప్రసాద్ ఆ పొద్దు
ప్రథమ గణతంత్ర దినోత్సవం ప్రారంభించుట మరువద్దు !

గణతంత్ర  చారిత్రక అంశాలను గమనిద్దాం
పరతంత్ర ప్రహేళిక పరిణామాలను పరిశీలిద్దాం
నేడు ఈనాడు కలిసిమెలిసి చేయి చేయి కలుపుదాం
హేమ శిఖరాలపై  గణతంత్ర  దినోత్సవజండా నిలుపుదాం !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments