పంట సిరి పిల్లలం . (బాల గేయం). బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి . కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం . సెల్ నెంబర్.9491387977.

పంట సిరి పిల్లలం . (బాల గేయం). బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి . కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం . సెల్ నెంబర్.9491387977.

పంట సిరి పిల్లలం (బాలగేయం)
------------₹₹₹₹₹₹₹------------------
వరినాట్లు వేసేటి బాలికలం
కరిగట్ల పనిచేసేటి బాలకులం
మేమంతా వెళ్లి చేస్తాం సేద్యం
మా నేలతల్లికి ఇస్తాం నైవేద్యం !

కలసిమెలసి దున్నుతాం పొలం
అలసిసొలసి పొందుతాం ఫలం
సేద్యం మెలకువలను నేర్చుకున్నం
అసాధ్యమన్నవి  వదిలించుకన్నం !

కృత్రిమ ఎరువులకు మేం దూరం
కంపోస్టు ఎరువుల పైనే మా భారం
ఆరోగ్యదాయక ధాన్యం అందిస్తాం
మా మహాభాగ్యమని స్పందిస్తాం !

పంటలో కలుపుమొక్కల పీకేస్తాం
ఇంటిలో పెనుచిక్కుల ఓకే చేస్తాం
అప్పుల ముప్పుల వాకప్ చూస్తాం
తప్పుల ఒప్పుల మేకప్ మేంవేస్తాం

సక్రమంగా మా పంటశిస్తు చెల్లిస్తాం
పంటవృధ్ధి పైనే మేం మా కన్నేస్తాం
పండిన పంటంతా మేం అసాంతం
మాఇంటి ధాన్యాగారంకు చేరేస్తాం !

మేం రైతే రాజని ఇక  అనిపిస్తం
మారైతు బజారులను మురిపిస్తం
కష్టించే పనివారికి మేం విలువిస్తం
మానినాదం దేశమంతా వినిపిస్తం !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments