ప్రేమ కోసమే జీవితం. (కవిత). బాల మిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. నెంబర్.9491387977.

ప్రేమ కోసమే జీవితం. (కవిత). బాల మిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. నెంబర్.9491387977.

0/Post a Comment/Comments