అనుభవం సూక్తులు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

అనుభవం సూక్తులు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

అనుభవం సూక్తులు
--------&&&&&----------
11) మానవ మేధస్సు
       విజ్ఞానం హవిస్సు
       మాధవ మనస్సు
        దానవ ధనస్సు. !

12). సేవలు చేసే చేతుల
        బాసలు చేసే మూతుల
        అదుపులో ఉంటే మంచి
        కుదుపులే ఉండవు ఎంచ!

13). పెరిగేను కాలుష్య పిండం
         కలిగించే వాయుగండం
        అండపిండ ఈ బ్రహ్మాండం
        అదిరి చెడె ఆరోగ్యభాండం !

14) మేధస్సుకు సానపెట్టు
       ఆవిష్కరణల చేపట్టు
       ప్రతిజ్ఞతో పంతం పట్టు
        ప్రతిభను ఇక నిలబెట్టు !

15). కలుషితమవుతుంది ఈ గాలి
        తెలుసుకొని మనం మెలగాలి
        పడేవు ఆ కాలుష్యం కంపల
        చెడి ఉండలేవు ఆ కొంపల !

16) ప్లాస్టిక్ కవర్లు వాడొద్దు
       వాడి నీవు ఇక చెడొద్దు
       పెడిచెవిన ఇక  పెట్టొద్దు
        పట్టం దానికి కట్టొద్దు. !

17) నీకు ఉండాలి ఇక ఓర్పు
       నీటికి నడకలు నీవు నేర్పు
       తప్పక వచ్చునులే మార్పు
        అది పంటల ఆర్తిని తీర్చు 
       
18). నీటిని పొదుపు చెయ్యి
        అదుపులో సేద్యం చెయ్యి
         జలవనరులను పెంచెయ్యి
         అలశిరులను  పంచెయ్యి !

19). స్వచ్ఛ ఆరోగ్యం నీవు కోరు
        నీ శిరోభారం  వెంటనె తీరు
         ఆరోగ్య సంస్థ మాట విను
         ఆ మహా భాగ్యాన్ని కను !

20). వ్యర్ధాలు కలిగించు ముప్పు
        విడమర్చి అందరికీ  చెప్పు
         గ్రామాల్లో కొట్టించు డప్పు
         సంగ్రామంచే తప్పు ముప్ప !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments