కామారెడ్డి జిల్లా కవికి సన్మానం

కామారెడ్డి జిల్లా కవికి సన్మానం

కామారెడ్డి వాసికి కవిరత్న
అవార్డ్
తెలుగు వెలుగు సాహిత్య వేదిక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు తెలుగు వెలుగు సాహిత్య వేదిక తేదీ 31.3.2022 నాటికి 300 రోజులు పూర్తి చెక్సుకున్న శుభసందర్బంగా కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 11 వ వార్డ్  లింగాపూర్ కు చెందిన ఉమశేషారావు వైద్య ఇప్పటి వరకు 108 కవితలు అందించనందులకు ఆ సంస్థ కవిరత్న అవార్డ్ ను అంతర్జాలం ద్వారా ప్రధానం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు  పి.ఆర్.ఎస్ ఎస్ మూర్తి అధ్యక్షులు,  ఎం.  నారాయణ రావు, ప్రధాన కార్యదర్శి,, నిర్వాహకుడు దానా. మాస్టర్ గార్లుఉమశేషారావు వైద్యను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు

0/Post a Comment/Comments