పత్రికా ప్రకటన ======== భారతీయ భాషా మంచ్ న్యూఢిల్లీ మరియు రివైవల్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ జనరల్ అవేకెనింగ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మే 7న శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా .... శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జాతీయ ప్రతిభా పురస్కారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రముఖ సాహితీవేత్త, ఇంటర్నేషనల్ బెనెవోలెంట్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సభ్యుదు డాక్టర్ చిటికెన కిరణ్ కుమార

పత్రికా ప్రకటన ======== భారతీయ భాషా మంచ్ న్యూఢిల్లీ మరియు రివైవల్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ జనరల్ అవేకెనింగ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మే 7న శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా .... శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జాతీయ ప్రతిభా పురస్కారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రముఖ సాహితీవేత్త, ఇంటర్నేషనల్ బెనెవోలెంట్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సభ్యుదు డాక్టర్ చిటికెన కిరణ్ కుమార

0/Post a Comment/Comments