గుర్రాలమణిపూసలు. బాలమిత్రుల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాలమణిపూసలు. బాలమిత్రుల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల.             9491387977.
గుర్రాల మణిపూసలు.
గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.

41) పచ్చని చెట్లను పెంచు
      అవి ఫలముల నందించు
      గైకొను వాటి రక్షణ
       అప్పుడు అవి దీవించు!

42). మందు తాగు అలవాటు
       చేయకు ఆ పొరపాటు
        చెడి పోగు ఆరోగ్యం
        మందుతో కలుగు చేటు

43). కష్టే ఫలియని తెలుసుకో
        ఇష్టంతో ఇక మసలుకో
          కష్టపడితేనే సుఖం
     అని తెలుసుకొని నడుచుకో !

44). కురిసే అకాల వర్షాలు
       కలిగిస్తాయిలే నష్టాలు
      పంటలు వరదల పాలగు
       మిగులు ప్రజలకు కష్టాలు!

45). అన్యాయానికి తలపడకు
        న్యాయ ఫథాన్ని విడువకు
        న్యాయ విలువల బోధించు
       నీ పట్టును ఇక మరువకు !

0/Post a Comment/Comments