గుర్రాల మణిపూసలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల మణిపూసలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల.             9491387977.
గుర్రాల మణిపూసలు.
గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

51). మర్యాదకే నమస్కారం
       అదే గదా పరిష్కారం
       నీ ప్రవర్తనను తెలుపు
       చేయవద్దు తిరస్కారం !

52) రామాయణ గ్రంధం
     అద్భుత ప్రబంధం
     పారాయణం చేసి
      పెంచాలిక  బంధం!

53). స్నేహం విలువైనది
       మహిలో కొలువైనది
       కనుగొని అల్లుకపో
        నిన్నే పెనవేస్తుంది !

54) సోదర బంధము గొప్పది
       ఎలాచెప్పి మరి విప్పే ది ?
       మీరే ముడి విప్పండి
        చెప్పండి తప్పేది ఒప్పేది ?

55). గురు విలువ తెలుసుకో
       పరువు నీవు నిలుపుకో
       చెల్లించు గురుదక్షణను
      గురు దేవుని కలుసుకో !

0/Post a Comment/Comments