గుర్రాల మణిపూసలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి . నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా . తెలంగాణ రాష్ట్రం. నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల మణిపూసలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి . నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా . తెలంగాణ రాష్ట్రం. నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల.           9491387977.
గుర్రాల మణిపూసలు.
గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.

66). నేడు నడిచేటి పాలన
       కెసిఆర్  పరిపాలన
       పచ్చగా నడుస్తున్నది
       సరైన ఆలన పాలన !

67). ఇరుగుపొరుగును ఆదుకో
        ఇల స్థిరమై పాదుకో
        సహకారం అందించుమ
        అందరి విందు అందుకో !

68). రాము సోము సోదరులు
        వారిద్దరూ కవలలు
        కలసిమెలసి ఉంటారు
        వారు సద్గుణవంతులు !

69). ఎంచుకో మంచితనం
        పెంచుకోండి అనుదినం
        ప్రదర్శించి చూపండి
         మెచ్చుకుంటారు జనం !

70). నిజాయితీగా బతుకు
        దొరుకును నీకు మెతుకు
       చింతనేది ఉండదు
        హాయిగా ఇక బతుకు !

71). అన్నదమ్ముల బంధం
      విడిపోని అనుబంధం
       రామలక్ష్మణుల పోలి
       ఉండేటి  సంబంధం!

72). కోనసీమ భగ్గుమంది
       అగ్నిజ్వాల అంటుకుంది
        జిల్లా మార్పుపై లొల్లి
        జనం గుండె ఝల్లుమంది !

73) చేయకు రా నీవు అప్పు
        చేస్తే కలుగుగా ముప్పు
        అప్పుల్లో మునిగి పోకిక
         చేయొద్దు ఇక ఆ తప్పు !

74) పంచవన్నెల చిలకమ్మ
       ఇక ఏది నీ కులుకమ్మ
       చూయించు ఒక్కసారి క
        అందాల మా మొలకమ్మ!

75). దారి తప్పకు తమ్ముడూ
        మనసు విప్పకు అమ్మడూ
        నిజం తెలిసి నడుచుకొండి
        ఏమిటీ మీ కుమ్ముడూ ?

0/Post a Comment/Comments