ఆమె అన్నీ(మణిపూసలు) . బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .నెంబర్.9491387977.

ఆమె అన్నీ(మణిపూసలు) . బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .నెంబర్.9491387977.

ఆమె అన్నీ(మణిపూసలు) గుర్రాల.
--------------&&&&&&-----------------
21). ఆమె బాటను కందాము
        ఈమె మాటను విందాము
         మన మనిషిని కోరుతుంది
          ఐ ఉన్నది మన బంధము !

22). ఆమె పలుకు బంగారం
       రూప మేమొ సింగారం
       తనేగా మన సర్వస్వం
       చూస్తుంది వ్యవహారం !

23). చక్కబెట్టునులే పనుల
        కాపాడునుగా దీనుల
        తను అసామాన్యురాలు
        తొలగించునుగా ఇడుముల !

24). లాల పోసి జోలపాడు
       సదా ఆమె ఉండి తోడు
       తోడు నీడగా ఉంటది
        ఆలకించును నీ గోడు !

25). స్నానం చేపిస్తుంది
       తిలకం దిద్దేస్తుంది
        పదం అంటే ఇష్టం
       నష్టం కాదంటుంది !

26). ప్రతి పనిని చేస్తుంది
       తాను సర్వం మోస్తుంది
       ఆమె ఇలలో సమస్తం
       పని భారం వహిస్తుంది !

27). ఒక్కటే తనకు అందరు
       కలసి మెలసి వారుందురు
       ఆమె తన వారంటుంది
       ఇక ముద్దుగా చూస్తుంది !

28). పడతి మనసు చల్లన
      నడిచొస్తోంది మెల్లెన
       పుడమికి ఆమె తల్లి
       కట్టే చీర తెల్లన !

29). క్షమించే గుణం గలది
       మృదువైనది ఆమె మది
       తాను కారుణ్య మూర్తి
       భేద భావం చూపనిది !

30). పుడమిలో చరిత్ర గలది
       పుటలో లిఖించుకున్నది
        మకుటంలేని యువరాణి
        సురాజ్యం చేస్తున్నది  !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments