కవిత్వ ప్రయాగం - దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

కవిత్వ ప్రయాగం - దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య

*కవిత్వంలో ప్రయోగాలు*

కవిత్వం లో
ఓ నూతన అధ్యాయం
కవుల ఈ కవితా ప్రయోగం

ఒక్కో సమయంలో
ఒక్కో కవి
ఒక్కో నూతన ప్రక్రియలను
పరిచయం చేయటం

వివాదం లేనిది
సమాజానికి ఉపయోగపడేది
ఏదైనా మంచి ప్రయోగమే

భాష ముఖ్యం
భావం ప్రధానం
సాహిత్యమే ఓ సృజనాత్మకం

కవి హృదయం లో
భావుకత స్పందించటం లో
రాయాలి అనే ఉత్సుఖత
మంచి కవిత్వ ప్రయోగానికి  నాంది అనొచ్చు

కవి తన
అనుభవాన్ని జోడించి
కవి మానసిక స్థితి కి అద్దం పట్టే
భావజాల  కవిత్వం
ఓ నిండైన ప్రయోగం

పదాలు పద్యాలుగా
అక్షరాలు శిలాక్షరాలుగా
చరిత్ర లో
నిలిచి పోయిన ప్రయోగ 
సందర్భాలు ఎన్నో

సజీవంగా నిలిచిపోయే
కవిత్వమే ద్యేయం గా
అందించిన కవిత్వానికి
లోకం ఎప్పుడూ
నీరాజనం పలుకుతుంది
✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️

దొడ్డపనేని శ్రీ విద్య
పుట్టపర్తి
సత్యసాయి జిల్లా 

0/Post a Comment/Comments