నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం . (రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా కవి సమ్మేళనం కు రాసిన కవిత.) బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్ర. సెల్ నెంబర్. 9491387977.

నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం . (రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా కవి సమ్మేళనం కు రాసిన కవిత.) బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్ర. సెల్ నెంబర్. 9491387977.

0/Post a Comment/Comments